KID Sport üdülő

A KID Sport Üdülőben (8636 Balatonszemes, Gárdonyi Géza u. 2.) elszállásolt személyek kötelesek betartani a "Házirend"-et és az együttélés, a kulturált viselkedés szabályait. A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról.

 1. A táborban történő beköltözéssel egyidejűleg az elszállásolt csoportnak, személynek eleget kell tenni az üdülővezetőnél, vagy az általa kijelölt személynél a bejelentkezési kötelezettségnek. /Csoport esetén névsor, utazási iroda által szervezett csoport esetén a voucher leadása/
 2. A csoportok tagjainak kötelessége betartani az egyéb szabályzatokban foglaltakat/ pl. tűzvédelmi szabályzat/. A vendégek a számukra kijelölt szobákban helyezkedhetnek el. Be- és kiköltözéskor a szobát a leltár szerint át kell venni, majd átadni. A táborban elhelyezett ékszerekért, készpénzért, értékpapírért és egyéb értékekért felelősséget vállalni nem tudunk.
 3. A táborozás megkezdésekor a csoport vezetője köteles átadni a /12/1991. (V.18.) NM rendelet alapján a szülői nyilatkozatot gyermekük egészségi állapotáról. Ennek hiányában a gyermekek táborozása csak akkor történhet meg, ha a szülő a táborozás ideje alatt pótolja ezt az igazolást.
 4. A vendégek 14 órától tudják elfoglalni a szobáikat, az utolsó nap 10 órától kell kiköltözni a szobákból. Ettől eltérni az üdülővezetővel való egyeztetés után lehet.
 5. A tábor szobáinak és egyéb helyiségeinek felszereléseiért, az ott elhelyezett tárgyakért és berendezésekért a vendég anyagi felelősséggel tartoznak. Az üzemeltető nem tud felelősséget vállalni a nem rendeltetésszerű használatból eredő anyagi károkért vagy balesetekért. Az épületben és az udvaron okozott minden kárt meg kell téríteni. Az ezekben okozott károkat annak okozója vagy felelős vezetője köteles megtéríteni. A szoba elhagyásakor a vendég köteles az ajtókat és az ablakokat gondosan bezárni, a kulcsokat a tábor gondnokának átadni.
 6. Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni. Tilos a szobákban, folyosókon, közös helyiségekben a falakat, bútorokat, ajtókat rongálni, ezekre ragasztani vagy rajzolni, firkálni. A szobákból plédet takarót, ágyneműt, szivacsot kivinni nem szabad.
 7. A vendégek az étteremben található eszközöket a rendeltetésüknek megfelelően használhatják, onnan kivinni nem szabad. Az étkezéseket az étteremben fogyaszthatják el.
 8. A szobák rendjéről, tisztaságáról ottlétük alatt a vendégek kötelesek gondoskodni. A tábor legalább egy hét tartózkodás után ágyneműcserét biztosít.
 9. A táborban állatot tartani tilos.
 10. A tábor bejárata 7-22 óra között folyamatosan nyitva van. Vendégek 8-21 óra között fogadhatnak látogatót Látogató csak abban az esetben léphet a táborba, ha a látogatót fogadó vendég a táborban tartózkodik. A látogató belépéséről tájékoztatni kell az üdülővezetőt, vagy a tábor gondnokát. Idegen személy a tábor szolgáltatásait nem veheti igénybe. A tábor életének zavartalansága érdekében minden táborlakó köteles felelősséget vállalni látogatója magatartásáért és a látogatási idő betartásáért. Amennyiben a táborban lakó látogatója nem hagyja el időben a tábort, köteles megfizetni a szállásdíjat, függetlenül attól, hogy ténylegesen igénybe vette-e a szolgáltatást. Amennyiben erre nem hajlandó, az elszállásolt köteles helytállni helyette.
 11. A táborban 23 órától tart a takarodó. Ez azt jelenti, hogy a táborlakók a tábor közös területeiről a szobáikba mennek és a kulturált együttélés szabályait figyelembe véve tartózkodnak ott.
 12. Dohányozni a tábor egész területén tilos. Dohányozni a tábor területén kívül, a tábor kerítésétől számítva 5 m-en kívül lehet. Amennyiben a vendég a tábor területén dohányzik és ebből a tábornak rendkívül kiadása keletkezik, a vendég köteles megtéríteni azt. A tűzrendészeti, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat, előírásokat minden vendégnek be kell tartania. Ezek megszegése a táborból történő elbocsátással jár.
 13. Alkohol fogyasztása az egész tábor területén tilos.
 14. A közös helyiségekből a berendezési tárgyakat a szobákba bevinni, illetve a szobákból kivinni tilos.
 15. A medence használatával kapcsolatos szabályokat egy másik leírásban ismertetjük.
 16. A tábor üzemeltetője rendszeresen ellenőrzi a Házirend betartását, eljár mindazokkal szemben, akik az Intézményi tulajdon védelme és a tábor rendje ellen vétenek

Velence

A Velencei Ifjúsági Tábor (2481 Velence, Széchenyi út 13.) elszállásolt személyek kötelesek betartani a "Házirend"-et és az együttélés, a kulturált viselkedés szabályait. A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról.

 1. A táborban történő beköltözéssel egyidejűleg az elszállásolt csoportnak, személynek eleget kell tenni az üdülővezetőnél, vagy az általa kijelölt személynél a bejelentkezési kötelezettségnek. /Csoport esetén névsor, utazási iroda által szervezett csoport esetén a voucher leadása/
 2. A csoportok tagjainak kötelessége betartani az egyéb szabályzatokban foglaltakat/ pl. tűzvédelmi szabályzat/. A vendégek a számukra kijelölt szobákban helyezkedhetnek el. Be- és kiköltözéskor a szobát a leltár szerint át kell venni, majd átadni. A táborban elhelyezett ékszerekért, készpénzért, értékpapírért és egyéb értékekért felelősséget vállalni nem tudunk.
 3. A táborozás megkezdésekor a csoport vezetője köteles átadni a /12/1991. (V.18.) NM rendelet alapján a szülői nyilatkozatot gyermekük egészségi állapotáról. Ennek hiányában a gyermekek táborozása csak akkor történhet meg, ha a szülő a táborozás ideje alatt pótolja ezt az igazolást.
 4. A vendégek 14 órától tudják elfoglalni a szobáikat, az utolsó nap 10 órától kell kiköltözni a szobákból. Ettől eltérni az üdülővezetővel való egyeztetés után lehet.
 5. A tábor szobáinak és egyéb helyiségeinek felszereléseiért, az ott elhelyezett tárgyakért és berendezésekért a vendég anyagi felelősséggel tartoznak. Az üzemeltető nem tud felelősséget vállalni a nem rendeltetésszerű használatból eredő anyagi károkért vagy balesetekért. Az épületben és az udvaron okozott minden kárt meg kell téríteni. Az ezekben okozott károkat annak okozója vagy felelős vezetője köteles megtéríteni. A szoba elhagyásakor a vendég köteles az ajtókat és az ablakokat gondosan bezárni, a kulcsokat a tábor gondnokának átadni.
 6. Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni. Tilos a szobákban, folyosókon, közös helyiségekben a falakat, bútorokat, ajtókat rongálni, ezekre ragasztani vagy rajzolni, firkálni. A szobákból plédet takarót, ágyneműt, szivacsot kivinni nem szabad.
 7. A vendégek az étteremben található eszközöket a rendeltetésüknek megfelelően használhatják, onnan kivinni nem szabad. Az étkezéseket az étteremben fogyaszthatják el.
 8. A szobák rendjéről, tisztaságáról ottlétük alatt a vendégek kötelesek gondoskodni. A tábor legalább egy hét tartózkodás után ágyneműcserét biztosít.
 9. A táborban állatot tartani tilos.
 10. A tábor bejárata 7-22 óra között folyamatosan nyitva van. Vendégek 8-21 óra között fogadhatnak látogatót Látogató csak abban az esetben léphet a táborba, ha a látogatót fogadó vendég a táborban tartózkodik. A látogató belépéséről tájékoztatni kell az üdülővezetőt, vagy a tábor gondnokát. Idegen személy a tábor szolgáltatásait nem veheti igénybe. A tábor életének zavartalansága érdekében minden táborlakó köteles felelősséget vállalni látogatója magatartásáért és a látogatási idő betartásáért. Amennyiben a táborban lakó látogatója nem hagyja el időben a tábort, köteles megfizetni a szállásdíjat, függetlenül attól, hogy ténylegesen igénybe vette-e a szolgáltatást. Amennyiben erre nem hajlandó, az elszállásolt köteles helytállni helyette.
 11. A táborban 23 órától tart a takarodó. Ez azt jelenti, hogy a táborlakók a tábor közös területeiről a szobáikba mennek és a kulturált együttélés szabályait figyelembe véve tartózkodnak ott.
 12. Dohányozni a tábor egész területén tilos. Dohányozni a tábor területén kívül,a tábor kerítésétől számítva 5 m-en kívül lehet. Amennyiben a vendég a tábor területén dohányzik és ebből a tábornak rendkívül kiadása keletkezik, a vendég köteles megtéríteni azt. A tűzrendészeti, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat, előírásokat minden vendégnek be kell tartania. Ezek megszegése a táborból történő elbocsátással jár.
 13. Alkohol fogyasztása az egész tábor területén tilos.
 14. A közös helyiségekből a berendezési tárgyakat a szobákba bevinni, illetve a szobákból kivinni tilos.
 15. A tábor üzemeltetője rendszeresen ellenőrzi a Házirend betartását, eljár mindazokkal szemben, akik az Intézményi tulajdon védelme és a tábor rendje ellen vétenek

Úszómedencével kapcsolatos szabályok

 1. Az úszómedencét a gyerekek tanári felügyelet nélkül nem használhatják. Felügyelet nélkül, a gyerekek fürdését az uszoda felügyeletét ellátó dolgozó megtiltja.
 2. Az úszómedence mélysége 120 cm, ezért a medencében csak úszni tudó gyerekek fürödhetnek.
 3. A medencébe oldalról ugrani tilos. A gyerekek felügyeletét ellátó személy köteles a medence oldaláról vízbe ugró gyerekeket figyelmeztetni a balesetveszélyre, ennek elkerülése érdekében, a medencébe való beugrálást meg kell tiltania.
 4. A medencét a gyerekek a medence takarítása alatt nem vehetik igénybe.
 5. Este 8 órától, másnap 9 óráig a medencét használni nem lehet, ettől eltérve használni, csak a medence felügyeletét ellátó személlyel egyeztetve lehet.
 6. Tilos ételt, italt, jégkrémet a medencében illetve közvetlenül a környékén fogyasztani, törékeny tárgyakat vinni.
 7. Tilos napolajos, testápolószeres testtel a medencét használni.
 8. A medence igénybevétele előtt és után kötelező használni a tusolót.
 9. A medencébe a lábmosón keresztül szabad csak bemenni.
 10. A fürdő területére vitt értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 11. A medencét csak rendeltetésének megfelelően lehet használni.
 12. Az üdülővezetősége felel a medence tisztántartásáért, valamint a víz megfelelő minőségéért. Amennyiben a víz nem megfelelő minőségű, úgy a medence zárva tart mindaddig, míg a víz megfelelő minőségű nem lesz.